'SINIR NAMUSTUR' DEMEK CİNSİYETÇİLİKTİR, IRKÇILIKTIR KADINI AŞAĞLAMAKTIR


02:45 21.08.2021

Muhalefetin "Sınır Namustur" ifadesi kesinlikle cinsiyetçidir, ırkçıdır ve kadınları aşağılayıcıdır ! 

Afgan olsun, Suriyeli olsun, komşu ülkeden veya hangi ülkeden olduğu   farketmeksizin, sayısal olarak az yada çok farketmeksizin; can güvenliği nedeniyle ülkemize sığınan yada uzun süreli yaşamaya karar veren hiçbir insana, hiçbir kadına geri dönün diyemeyiz, dememeliyiz. Başta siyasal iktidar olmak üzere, muhalefet  partileri ve sivil toplum olarak, mültecilere yönelik zorla geri gönderme kararı alamayız, almamalıyız  ve cinsiyetçi bir ifade ile "namus"  kavramını kullanamayız, kullanmamalıyız.
Ülkemize sığınan insanlara geçiçi koruma vermek yerine mülteci statüsü verecek yasaları hazırlayarak, kurumlarını kurabilmeliyiz. Mültecileri, iç ve dış politikanın malzemesi haline getirmek,  insan haklarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu meseleyi uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde ele almak zorundayız. Mülteciler,  sınır komşu devletlerini, özellikle de AB'ni tehdit etme ve ülkemizde kalabilmeleri karşılığında yüksek bütçe isteme malzemesi değildir. Aksine; AB'ni ve uluslarası toplumu, insan ve mülteci hakları temelinde  çözüm ortağı yapabilmeliyiz. Biz bunu yapacak gücü olan bir ülkeyiz.Yeterki bütçe ve kaynaklarımızı doğru yerlerde kullanalım. Mülteci hakları insan haklarıdır. Hükümet veya muhalefet,  bunu söyleyebilmeli, bunun politik ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, dilini oluşturabilmeli, toplumu buna ikna edebilmeli, yol haritasını çıkarabilmeli, somut adımları atabilmelidir . Bu ihtiyaç, insan  yararınadır, toplum yararınadır.
Biz kadınlar olarak, kadın mültecilere yapılan cinsiyetçi ve ırkçı ifadeleri asla kabul etmiyoruz ve bir kez daha uyarıyoruz ! Muhalefetin "sınır namustur" ifadesi, kesinlikle cinsiyetçidir, ırkcıdır ve kadınları  asağılayıcıdır. Namus kavramı, ne yazık ki ülkemizde, kadın üzerinden algılanıyor ve ifade ediliyor. Tam tersi namus kavramı erkek, eril sistemin üretimidir. Bu kavramı erkeklere iade ediyoruz. Sınır diyerek mültecileri kasteden muhalafet, namus kavramı ile yanyana getirerek, mültecilere, mülteci kadınları aşağılamaktadır. Kınıyoruz. Bunun için derhal mültecilerden ve mülteci  kadınlardan özür dilemeli ve o cinsiyetçi  pankartları kaldırmalıdır.  
Göç Izleme Derneği Mor Izleme Kadın Komisyonu.